Klasyfikcaja 2018

lp. kierowca
1. Jacek Górniak 24 21 22 24 - - - 91.0
2. Mariusz Szczepański 20 23 20 20 - - - 83.0
3. Jerzy Szynkiewicz 10 15 10 17 - - - 52.0
4. Damian Stachowiak 17 18 16 - - - - 51.0
5. Marcin Bruś 17 - 20 - - - - 37.0
6. Qba Sykucki 12 - - 17 - - - 29.0
7. Arkadiusz Górniak - 15 - 14 - - - 29.0
8. Paweł Żeromiński 14 - - - - - - 14.0