Klasyfikcaja 2018

lp. kierowca
1. Jacek Górniak 24 21 22 24 24 24 24 142.0
2. Mariusz Szczepański 20 23 20 20 18 19 17 120.0
3. Jerzy Szynkiewicz 10 15 10 17 16 16 18 92.0
4. Damian Stachowiak 17 18 16 - 20 19 - 90.0
5. Arkadiusz Górniak - 15 - 14 - 10 12 51.0
6. Marcin Bruś 17 - 20 - - - - 37.0
7. Qba Sykucki 12 - - 17 - - - 29.0
8. Mirosław Janduła - - - - - 12 16 28.0
9. Kamil Stachowiak - - - - - - 17 17.0
10. Paweł Żeromiński 14 - - - - - - 14.0
11. Karol Wyka - - - - - 14 - 14.0