Klasyfikcaja 2018

lp. kierowca
1. Jacek Górniak 24 21 22 24 24 24 24 142.0
2. Mariusz Szczepański 20 23 20 20 18 19 17 120.0
3. Jerzy Szynkiewicz 10 15 14 17 16 16 18 96.0
4. Damian Stachowiak 17 18 16 - 20 19 - 90.0
5. Arkadiusz Górniak - 15 - 14 - 10 12 51.0
6. Marcin Bruś 17 - 20 - - - - 37.0
7. Qba Sykucki 12 - - 17 - - - 29.0
8. Mirosław Janduła - - - - - 12 16 28.0
9. Kamil Stachowiak - - - - - - 17 17.0
10. Karol Wyka - - - - - 14 - 14.0
11. Paweł Żeromiński 14 - - - - - - 14.0