Klasyfikcaja 2018

lp. kierowca
1. Jacek Górniak 24 21 19 18 20 24 108.0
2. Marcin Bruś - 21 24 21 22 19 107.0
3. Mariusz Szczepański 20 18 19 23 20 16 100.0
4. Cezary Dybich - 18 16 13 16 17 80.0
5. Jerzy Szynkiewicz 18 14 14 16 14 14 76.0
6. Mariusz Kożuchowski 16 - - 13 10 - 39.0
7. Arkadiusz Górniak - - 10 - 12 - 22.0
8. Paweł Żeromiński - - - - - 14 14.0
9. Marek Kurzętkowski - - 12 - - - 12.0