Klasyfikcaja 2018

lp. kierowca
1. Piotr Olszewski 16 27 20 26 25 23 121.0
2. Łukasz Sawicki 21 29 22 22 23 20 117.0
3. Dawid Struensee 21 11 23 30 12 29 115.0
4. Przemysław Wójcicki 30 13 24 20 21 19 114.0
5. Łukasz Światowski 3 19 27 18 24 23 111.0
6. Igor Sokulski 16 10 7 18 19 20 83.0
7. Maciej Kula 25 13 15 13 9 11 77.0
8. Kamil Wysocki 15 16 11 7 22 - 71.0
9. Andrzej Skrzek 10 4 16 11 12 12 61.0
10. Jerzy Bieńkowski 15 - 10 10 9 11 55.0
11. Paweł Konecki 9 8 10 10 9 - 46.0
12. Dariusz Kornacki 1 22 6 - - 8 29.0
13. Dżordż 4 - 3 4 6 7 24.0
14. Wojciech Topolewski - 8 4 6 4 - 22.0
15. Damian Pawlukiewicz 2 2 2 3 3 8 18.0
16. Robert Kaczorowski - 13 - - - - 13.0
17. Arkadiusz Kocemba 7 5 - - - - 12.0
18. Wacław Sikorski 6 - - - - - 6.0